גלרן ס.ע תעשיות בע״מ

מדיניות פרטיות

גלרן ס.ע. תעשיות בע"מ ("החברה", "אנחנו" או "אנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה ("משתמש/ים" או "אתה") ומחויבת להגן על פרטיותם.

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפורסמת כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות אתר האינטרנט של החברה ("האתר"). בנוסף, מדיניות הפרטיות זו מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

תשומת ליבך לכך שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה בשירותי אתר האינטרנט שלנו (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לשירותי האתר, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר). באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו. ככל ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זה, הינך מתבקש להימנע מלעשות שימוש האתר או למסור לחברה מידע אישי.

 

האתר מספק מידע ומאפשר למשתמשים לקבל מידע אודות החברה ופעילותה ("שירותי האתר") ואינו כולל שירותי מכירה.

 

בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך:

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באתר שלנו.

"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר הנאסף ומתועד באופן אוטומטי. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות ושירותי האתר שעניינו אותך ועוד.

אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותי האתר.

 

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך קבלת פרטים באופן אישי בנוגע לפעילות החברה, הינך נדרש לשתף עם החברה את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד באתר.

החברה אינה מעוניינת לקבל מהמשתמש תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. המשתמש נדרש להימנע מלהעלות לאתר ו/או למסור מידע כל מידע כאמור. על כן ההתייחסות לכל תוכן ו/או מידע שימסור המשתמש לחברה יהיה כאל מידע שאינו סודי ושאינו מוגן קניינית.

 

 1. כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך, בין היתר, באמצעות קישור ליצירת קשר (ככל ותבחר למלא פניה מתאימה). במידה ואתה מעוניין שניצור עמך קשר לקבלת מידע אודות פעילות החברה, באפשרותך לעשות זאת באתר אמצעות חיוג טלפוני למספר הטלפון של החברה וכן במספר דרכים נוספות שלטובתן עלינו לאסוף עליך מידע אישי:

 

 • דואר אלקטרוני: אנו נאסוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת תוכן הודעתך, כאשר תיצור אתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני.
 • מתן הצעות ייעול: אם ברצונך לספק לנו הצעות ייעול בקשר לאתר, יהיה עליך למלא טופס פנייה ואנו נאסוף את שמך המלא, מספר תעודת הזהות, שיוך ארגוני, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ונושא ותוכן הפניה שאתה מגיש לטובת הצעת הייעול שלך.
 • טופס פניה: במידה ותהיה מעוניין ליצור אתנו קשר באמצעות פתיחת פניה, אנו נאסוף את שמך המלא, מספר תעודת הזהות, שיוך ארגוני, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ונושא ותוכן הפניה שלך.
 1. כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך? אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:
  • ניהול המערכת ואספקת שירותי האתר: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את שירותי האתר ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את שירותי האתר, לוודא תפעול נאות של השירות שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך. כל שימוש שיעשה במידע האישי הנאסף, מיועד אף ורק לצורך אספקת השירותים על ידי החברה ולמטרות המנויות במסמך מדיניות זה.
  • שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותי האתר ו/או לפניה שהשארת וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותי האתר ו/או לשימוש שלך בו. כל אימת שתעשה שימוש בשירותי האתר, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע לשירותי האתר. אם כן, אנו משתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לפניה ו/או לשאלה שהשארת. אם בשלב כלשהו תעדיף שלא לקבל מידע כלשהו מהחברה, הינך רשאי לעשות זאת באמצעות פניה לחברה בבקשה להפסקת קבלת מידע אודות החברה.
  • צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי האתר ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר.
 2. מסירת המידע האישי שלך
  • החברה תדאג כי המידע שיישמר על ידה יישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התקנות שתוקנו מכוחו ובהתאם להראות כל דין.
  • המידע שיימסר ע"י המשתמש, יישמר בחברה ולא יועבר לצדדים שלישיים לשם שימוש מסחרי למעט העברת מידע שנדרש למסור (אם נדרש) על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.
  • מלבד לאמור במדיניות פרטיות זו, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור מידע לצדדים שלישיים, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש, במקרים כדלקמן:
   • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
   • כאשר החברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת לשם מניעת נזק למשתמש ו/או לרכושו ו/או לגופו ו/או לצדדים שלישיים ו/או לחברה ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתה הבלעדי;
   • כאשר מסירת המידע נדרשת לשם תפעול השירותים, אספקתם וייעולם, לשם יצירת שירותים חדשים וצורך קיום מטרות השימוש במידע המפורטות לעיל ובכלל זה שיתוף מידע עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו ובניהול העסק שלנו. צדדים שלישיים או סוכנים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך;
   • במקרה בו המשתמש מפר את תנאי השימוש באתר ו/או את תנאי מסמך מדיניות פרטיות זה ו/או במקרה בו, המשתמש מבצע או מנסה לבצע, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, פעולות המנוגדות להוראות השימוש, למדיניות הפרטיות, או פעולות האסורות על פי דין;
   • אנו רשאים ועשויים לשכור חברות ויחידים שהם צדדים שלישיים על מנת לסייע בביצוע שירותי האתר, לספק את שירותי האתר, לבצע משימות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים) או לסייע לנו בניתוח האופן בו נעשה שימוש באתר;
   • במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/א תמחה החברה ו/או מי מטעמה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, כלפי המשתמש ובכלל, כולן או חלקן, לצד שלישי, לרבות כאמור העברת המידע בחברות הקשורות לחברה כמו גם במקרה של שינוי בשליט ת החברה, לרבות בדרך של מיזוג/ רכישה/ ארגון מחדש/ מכירה של הנכסים או במקרה של פשיטת רגל, ובלבד שצדדים שלישיים אשר אליהם יועבר המידע כאמור, יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במסמך זה.
  • במסגרת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים ו/או הפניות לאתרים חיצוניים שונים. פניה אל האתרים החיצוניים, מתוך האתר, הינה על דעת המשתמש ועל אחריותו בלבד. מעת הפניה כאמור, לחברה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל שליטה על הנעשה במידע הקשור ו/או הנוגע למשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע זה. החברה אינה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכנים שבהם ולכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש בהם. שימוש המשתמש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריות המשתמש בלבד.
 3. שמירת המידע שלך
  • החברה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה ונהלי אבטחה, כמקובל וכנדרש עדי להגן על סודיות ופרטיות הנתונים אשר נמסרו ו/או ימסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. החברה מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותי האתר על שרתים מקומיים, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך.
  • החברה מיישמת באתר כלים ונהלים לאבטחת המידע, כמקובל בשוק. האתר מאובטח היטב ע"מ לספק הגנה למידע שלך והמשתמשים יכולים לחוש בטוחים בעת הגלישה באתר. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או העברה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של העברה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את ההעברה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או במידע אישי למטרות בלתי הולמות. משכך, מובהר כי החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש, ככל שיידרש, כתוצאה מחשיפת מידע, שינוי ו/או שימוש לא ראוי במידע, לרבות בשל פגיעה בפרטיות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה במקרה של חשיפת מידע אישי, שינוי ו/או שימוש לא ראוי במידע אישי ו/או גילוי המידע.
  • החברה ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותו באינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתמש להודיע לחברה, מידע וללא שיהוי, על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו ו/או במידע הקשור אליו, לכתובת הדוא"ל המצוינת להלן, לצורך יצירת קשר.
 4. שימוש בCookies-
  • האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות Cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן ו/או יישומים הצובעים מידע ("Cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
  • תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על המשתמשים (לרבות מידע אודות העדפות אישיות), התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, שיפור הממשק והשירות למשתמשים, אימות הפרטים שנמסרו (ככל ונמסרו) וכיו"ב.
  • ה-Cookies מכילים ואוספים מידע מגוון על המשתמשים כגון הדפים בהם ביקרו, זמן השהייה באתר, כתובת ה-IP של המשתמשים וכיו"ב. ה-Cookies עשויים לשמור מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמשים גם באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם ביקרו, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת שעשו המשתמשים. ה-Cookies המופעלים באתר עשויים להיות גם מטעם צדדים שלישיים כגון חברת Google/ Facebook וכיו"ב.
  • דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies ולחסום שימוש ב-Cookies. במקרה של חסימת השימוש כאמור, ייתכן כי שירותים מסוימים באתר, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי ולא ניתן יהיה להשתמש בהם. שינוי הגדרות כאמור הינו באחריות המשתמש בלבד. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 5. פרטיות של קטינים

החברה מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18 והחברה לא מייעדת את האתר ופעילותו לילדים מתחת לגיל האמור. אם נהיה מודעים לכך שילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע אישי, ננקוט בצעדים הדרושים להסיר את המידע האישי כאמור ולסגור את חשבונו של הילד. אם אתה מתחת לגיל 18, אנא אל תמסור כל מידע אישי לאתר שלנו.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

 

 1. יצירת קשר
  • במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת office@galran.co.il או בדואר רגיל, אל: גלרן ס.ע. תעשיות בע"מ, רח' החושן 4, א.ת. ברקן.
  • אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עמנו קשר בדוא"ל office@galran.co.il ו/או בטלפון שמספרו 03-9365051.

 

*** מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינה פונה לנשים וגברים כאחד ***

דילוג לתוכן